NATIIJADA FASALKA 4AAD EE DUGSIGA SARE JAABIR BIN XAYAAN FARACA AFARTA JARDIINO

NATIIJADA FASALKA 4AAD EE DUGSIGA SARE