6 01, 2018

NATIIJADA IMTIXAANKA TEERAMKA 2017-2018 EE DUGSIGA JAABIR BIN XAYAAN (Faraca Nasteexo)

12-aad        11-aad       10-aad         9-aad

6 01, 2018

NATIIJADA IMTIXAANKA TEERAMKA 2017-2018 EE DUGSIGA JAABIR BIN XAYAAN (Faraca C.qalow)

F4      F3       F2A      F2B      F1

4 01, 2018

NATIIJADA IMTIXAANKA TEERAMKA 2017-2018 EE DUGSIGA JAABIR BIN XAYAAN (Faraca Afarta Jardiino)

F1A F2A F2B F2C F2D F3A F3B F3C F3D F3F F4A F3E F4B F4C F4D F4E F4F

3 01, 2018

NATIIJADA IMTIXAANKA TEERAMKA 2017 — 2018 EE DUGSIGA MACALLIN JAAMAC

DUGSIGA H/SHEXE IYO SARE EE MACALLIN JAAMAC NATIIJADA IMTIXAANKA TEERAMKA SANAD DUGSIYEEDKA 2017--2018 NATIIJO F4A       NATIIJO F4B        NATIIJO F4C       NATIIJO F4D ============================================== NATIIJO F3A      NATIIJO F3B      NATIIJO F3C      NATIIJO F3D      NATIIJO F3E ============================================== NATIIJO F2A     NATIIJO F2B      NATIIJO F2C     NATIIJO F2D [...]